Arşiv Taşımacılığı

Arşiv Taşımacılığı


Arşiv Taşımacılığı 

Arşiv taşıma dijital dünyaya aktarılamayacak kadar önemli belgelerin hassasiyetle korunarak bir yerden başka bir yere taşınması durumunda başvurulacak bir hizmet süreci olmaktadır. Kurum ve kuruluşların özel evrak ve belgelerinin özenle saklanması, pek çoğunun geçmişi olduğu gibi geleceğini de etkilemektedir. Bazen taşınma, belgeler için yeterince alan kalmaması gibi durumlar yaşandığında başvurulan yöntem arşiv taşımacılığıdır. Kurumların arşiv çalışmalarının taşınması için profesyonel elemanların çalışması, kötü sonuçların yaşanmaması adına önemlidir. Belgelerin paketlenmesi, ambalajlanması, suya dayanıklı kolilere konulması büyük bir titizlikle yürütülmesi gereken işlemler silsilesidir. Tüm ayrıntıları incelik isteyen arşiv taşımacılığı büyük evrak yığınlarının düzenini bozmadan yapılması gereken bir iştir. Sıradan bir nakliye işi şeklinde görülmemesi gereken bir hizmet olarak, tüm belgelerin zarar görmeden ve sırasının bozulmadan başka bir yere nakil olmasını sağlamayı hedeflemektedir.  


Arşiv Depolama 

Arşiv depolama artık dijital dünyanın getirisi olarak bilgisayar sistemlerde yapılsa da, dijital ortamlara yapılan siber saldırılar düşünüldüğünde eski usül arşiv depolamanın daha güvenilir olduğu da özellikle son zamanlarda görülmektedir. Bugün pek çok kurum ve kuruluşun ihtiyacı olan arşiv depolama belirli süreler boyunca saklanmasını gerektirdiğinde yapılmaktadır. Kurumların kendi bünyelerinde belge ve evrak bulundurmaları sağlıklı ya da mümkün olmayabilir. Kurum ve kuruluşlar yanında kişisel arşivleri de güvenli bir ortamda saklamak için, büyük maliyetlere gerek olmadan arşiv depolama hizmeti almak mümkündür. Bu işlemler gizlilik ve güvenlik açısından büyük önem arz etmektedir. Bu belgelerin fiziksel olarak korunması ve saklanması için Bayer Nakliyat ile belgeleri güvenle depolamak ve istenildiğinde rahatlıkla ulaşabilmek mümkündür.  


Arşiv Taşıma Firmaları 

Arşiv taşıma firmaları bu süreci sıkı bir prosedür eşliğinde gerçekleştirir. Yangın, deprem, sel gibi felaketlerde belgeler sigorta altına alınmaktadır. Bu sürecin çok iyi bir planlama yaparak gerçekleşmesi ve iyi bir işçilikle yapılması önemsenmelidir. Süreç esnasında herhangi bir sorunun ağır sonuçları olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek sorumluluk bilincinde olan bir ekiple yapılabilecek bir iş olduğu için seçilecek firmanın profesyonel hizmet vermesi beklenmektedir. Bayer Nakliyat arşiv taşımacılığında tüm teknik ayrıntıları göz önünde bulundurarak, bir aksilikle sonuçlanmamasına özen göstermektedir. Firma tarafından paketleme yapılması söz konusuysa, tecrübeli ellerde sistemli ve planlı bir çalışma yapılması hizmet için gereken koli sayısı, dolap sisteminin türü, taşınacak kat oranı gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasını da beraberinde getirmektedir.  


Arşiv Taşıma İstanbul 

Arşiv taşıma İstanbul göz önüne alındığında, böyle mega kentlerde büyük sorumluluk anlamına gelmektedir. Bunun nedeni uzun süre yolda olabilme, evrakların hasar görebilmesi, düzgün yerleştirilmemesi, kaybolması gibi durumların karışıklığa meydan verebilmesini de beraberinde getirebilmesinden dolayıdır. Kısa mesafeli taşımalardan, İstanbul içi ya da İstanbul dışına taşıma yapmak daha riskli olabilmektedir.  Bayer Nakliyat arşivlerin taşınmasındaki tüm hazırlık sürecinden diğer adrese yerleştirilmesine kadar, tüm dış etkenlere karşı evrakları koruyucu önlemleri alarak yola çıkmaktadır. Tüm bu süreç ağır belgeler için seçilen kalın kartonların ve sandıkların seçiminden nem ve sıvı temasından etkilenmemesi için gereken tüm önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Arşiv malzemelerinin konulacakları yerlerin tespiti sağlanır ve tasnif edilerek karışıklığın önüne geçilir. Arşivlenmesi gereken belgelerin yeni yerinde de konumlandırılması da en az taşıma süreci kadar önem taşımaktadır. Eski plana göre konumlandırılması gerekir ve yapılan kodlamaya göre hızlı ve doğru şekilde yerleştirilme yapılmalıdır.  


Arşiv Taşıma Fiyatları 

 Arşiv taşıma fiyatları firmaların kendi belirlediği şekilde olmakla birlikte gidilecek yer, belgelerin çokluğu gibi konular etkili olmaktadır. Ücretsiz olarak gelen ekspertiz, en net şekilde fiyat belirleyici olmaktadır. Nakliye edilecek arşivlerin durumu ve talep edilen ek hizmetler de maliyete eklenerek net fiyat belirlemesi yapılmaktadır. 

Üste Çık